Iragarkiak, erreportajeak, bideoak eta ikus-entzunezko beste edozein eduki sortzen dugu, bideoblogera, web orrira edo YouTube kontura igotzeko, baita jendaurreko aurkezpenetan, kanpainetan, telebistan edo pantaila erraldoietan erabiltzeko ere.

Kalitaterik altueneko baliabide profesional eta teknikoak ditugu: kamera eta mikro mota ezberdinak, grabazio-gela, garabia, travelling-a, posprodukzio tresnak…

Bideoak edozein hizkuntzan egiteko aukera eskaintzen dugu, baina azpitituludunak ere, bezeroak horrela nahi izanez gero.